Управителен съвет

Наименование ЮЛ / Име ФЛЗаинтересована странаПринадлежност към сектор рибарство
Общ брой членове на УС: 7
Публичен сектор
1Община БялаДържавно управление и админстрацияОператор на рибарско пристанище гр. Бяла
2Община Долни чифликДържавно управление и админстрация
3Община АвренДържавно управление и админстрация
Стопански сектор
4Павел ПанчевРибарствоСтопански риболов
5Галин ЮргакевРибарствоСтопански риболов
Нестопански сектор
6Пламен ВелиновРибарствоКапитан, пълномощник на риболовен кораб
7Христо СтефановДруги


Решения на УС:

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен