Общо събрание

Наименование ЮЛ / Име ФЛЗаинтересована странаПринадлежност към сектор рибарство
Общ брой членове на ОС: 28
Публичен сектор
1Община БялаДържавно управление и админстрацияОператор на рибарско пристанище гр. Бяла
2Община Долни чифликДържавно управление и админстрация
3Община АвренДържавно управление и админстрация
Стопански сектор
4"Елсед" ООДРибарствоРибовъди
5"Ивекас-29" ЕООДРибарствоТърговия с риба
6"Терещенков" ЕООДРибарствоСтопански риболов
7Радослав ТодоровРибарствоСтопански риболов
8Тодор МинчевРибарствоСтопански риболов
9Петър ВелиновРибарствоСтопански риболов
10Диян ПолихроновРибарствоСтопански риболов
11Галин ЮргакевРибарствоСтопански риболов
12Галя БорисоваРибарствоСтопански риболов
13Павел ПанчевРибарствоСтопански риболов
14Иван ИвановРибарствоСтопански риболов
15Радослав ХараламбиевРибарствоСтопански риболов
Нестопански сектор
16Живко Станков ЧавдаровДруги
17Сдружение "Рибарско селище Камчия"РибарствоРибарско сдружение
18Сдружение "Свободно информационно общество"Други
19Пламен ВелиновРибарствоКапитан, пълномощник на риболовен кораб
20Костадин СамарджиевДруги
21Йордан ЧерневДруги
22Христо СтефановДруги
23Стефан СуковДруги
24Димитричка БаналиеваДруги
25Марин ВасилевДруги
26Венелин МилановДруги
Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен