Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


10.10.2017
Работна среща в гр. Бяла
Работната среща се проведе на 10.10.2017 г в град Бяла, област Варна, Залата на НЧ „Пробуда - 1928“. На събитието присъстваха 17 души: 6 от нестопански сектор, 9 от стопански сектор и2 от публичния сектор. Участниците се запознаха с готовите социално-икономически анализ и анализ на заинтересованите страни. Бяха разгледани детайлно препоръките направени за Стратегията за ВОМР. Беше направен съвместен анализ и препоръки.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017