Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


30.09.2017
Информационна среща в гр. Бяла
Информационната среща се в град Бяла, област Варна в залата на Община Бяла . На събитието присъстваха 20 души: 4 от нестопански сектор, 8 от стопански сектор и 8 от публичния сектор. Участниците участваха в анализа на заинтересованите страни, като съвместно с експертите бяха определени очакванията и интересите на всяка от заинтересованите страни. Участниците участваха в изработването на социално-икономическия анализ, като под ръководството на модератор беше извършен съвместен анализ на потребностите и възможностите за развитие, включително разглеждане на резултатите от анкетното проучване в рамките на анализа. Съвместните анализи и резултати от дискусиите бяха документирани и ще бъдат част от изготвените документи съответно: съвместен анализ на потребностите и възможностите за развитие ще бъдат част от социално-икономическия анализ, съвместното определяне на интересите и потребностите ще са част от анализа на заинтересованите страни.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017