Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


29.09.2017
Информационна среща в с. Шкорпиловци
Информационната среща се проведе на 29.09.2017 г. с. Шкорпиловци, област Варна, Зала на НЧ „Пробуда-1962“. В срещата участваха присъстваха 38 души: 31 от нестопански сектор, 2 от стопански сектор и 5 от публичния сектор. Участниците участваха в анализа на заинтересованите страни, като съвместно с експертите бяха приложени критериите за избор на основни заинтересовани страни. Участниците участваха в изработването на социално-икономическия анализ, като под ръководството на модератора беше извършен съвместен SWOT анализ. Съвместните анализи и резултати от дискусиите бяха документирани и ще бъдат част от изготвените социално икономически анализ и анализ на заинтересованите страни.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017