Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


24.09.2017
Обучение за екипа на МИРГ
Обучението за екипа на МИРГ се проведе на 21 и 24.09.2017 г. в град Долни чифлик в залата на Община Долни чифлик. На обучението присъстваха: 12 души, от които 5 нестопански сектор, 4 стопански сектор и 3 публичен сектор. Основната тема на обучението бе комуникация със заинтересованите страни във връзка с ВОМР и възможности за участие на заинтересованите страни в разработването на стратегия за ВОМР.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017