Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


20.09.2017
Информационна конференция Долни чифлик
Информационната конференция се проведе на 20.09.2017 г. в залата на Община Долни чифлик. На събитието присъстваха 56 души: 26 от нестопански сектор, 12 от стопански сектор и 18 от публичния сектор. Участниците в конференцията бяха запознати с информация за проекта. Беше предоставена информация за ВОМР и възможностите за реализиране на стратегия за ВОМР. Участниците взеха участие в анализа на заинтересованите страни като съвместно с експертите съставиха списък на заинтересованите страни и определиха критерии за основни заинтересовани страни.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017