Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


19.09.2017
Информационен ден (ден на отворени врати) гр. Долни чифлик
Инфорамционният ден се проведе на 19.09.2017 г. по формата на дена на отворените врати. Провеждаха се групови и индивидуални срещи в град Долни чифлик, област Варна, фоаето на Община Долни чифлик. На събитието присъстваха 69 души: 52 от нестопански сектор, 6 от стопански сектор и 11 от публичния сектор. Участниците се запознаха с проекта за разработване на стратегията, с възможностите на ВОМР и графика на мероприятията. Всеки участник беше поканен да присъства на бъдещите мероприятия във връзка с разработването на стратегията.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017