Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


18.09.2017
Информационен ден (ден на отворени врати) в гр. Бяла
Информационният ден бе организиран като ден на отворените врати. През целия ден на групови или индивидуални срещи в офиса на МИРГ, участниците се запознаха с проекта за разработване на стратегията, с възможностите на ВОМР и графика на мероприятията. Всеки участник беше поканен да присъства на бъдещите мероприятия във връзка с разработването на стратегията. На събитието присъстваха 39 души: 9 от нестопански сектор, 19 от стопански сектор и 11 от публичния сектор.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017