Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


31.10.2017
Обществено обсъждане в гр. Долни чифлик
Общественото обсъждане се проведе в град Долни чифлик, оласт Варна, Зала на „НЧ „Изгрев-1919". На събитието присъстваха 57 души: 46 от нестопански сектор, 4 от стопански сектор и 7 от публичния сектор. Участниците се запознаха и коментираха стратегията за ВОМР на територията на МИРГ. Беше обърнато специално внимание на стратегическата рамка, бюджета и плана за действие. Обсъдени бяха възможностите за реализация на стратегията на територията на МИРГ. Участниците се запознаха с целия процес по изготвяне на стратегията и хронологията на дейностите. Също така беше демонстриран начина по който са изведени всички резултати за да се получи крайния резултат – готовата стратегия за ВОМР на МИРГ
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017