Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


20.10.2017
Информационна среща, свързана с консултиране с местната общност в гр. Бяла
Срещата се проведе в град Бяла, област Варна, Залата на НЧ „Пробуда - 1928“. На събитието присъстваха 25 души: 3 от нестопански сектор, 16 от стопански сектор и6 от публичния сектор. Участниците бяха запознати със стратегическата рамка, бюджета и плана на дейностите на стратегията за ВОМР. Стратегическата рамка, бюджета и плана на дейностите бяха предварително изложени на сайта на МИРГ и повечето участници се бяха запознали предварително с тях. Това спомогна да се проведе по-детайлна дискусия. Проведе се дискусия, беше отговорено на въпроси и бяха регистрирани предложения. Присъстващите одобриха стратегическата рамка, бюджета и плана на дейностите.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017