Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


11.10.2017
Работна среща в гр. Долни чифлик
Работната среща се проведе на 11.10.2017 г. в град Долни чифлик, област Варна, Залата на Община Долни чифлик. На събитието присъстваха 14 души: 6 от нестопански сектор, 3 от стопански сектор и 5 от публичния сектор. Участниците се запознаха с готовите социално-икономически анализ и анализ на заинтересованите страни. Бяха разгледани детайлно препоръките направени за Стратегията за ВОМР. Беше направен съвместен анализ и препоръки.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017