Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


17.09.2017
Обучение за местни лидери в гр. Долни чифлик
Обучението за местни лидери се проведе на 17 и 18.09.2017 г. в град Долни чифлик в залата на Община Долни чифлик. На обучението присъстваха: 20 души, от които 7 нестопански сектор, 2 стопански сектор и 11 публичен сектор. Основната тема на обучението бе ВОМР, какво представлява, как се прилага, конкретно за територията. Целта бе обучение по ВОМР в по-големи детайли
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017